ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı : Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Macun mahallesi, 201. Cadde Erciyes İşyerleri Sitesi No:1 06374 Yenimahalle/Ankara
Telefon : 0850 304 39 69

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.
Adres : Macun mahallesi, 201. Cadde Erciyes İşyerleri Sitesi No:1 06374 Yenimahalle/Ankara
Telefon : 0850 304 39 69
E-mail : [email protected]

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.livashop.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

4.4 - Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti., sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti. ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti. mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından karşılanacaktır.

4.9- Tüketici olmayan ALICI’lar tarafından bir veya birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya diğer ödeme yöntemleri ile) alınmış olsa dahi, SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat gerçekleşmeden önce iptal etme hakkında sahiptir. Ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) ALICI’nın ödediği şekilde iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye telefon veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra veya www.livashop.com ‘da ilgili sözleşme onay kutusu işaretlenip sipariş tamamlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 -CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesin de kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Liva Çikolata ve Pasta San. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR